Studera biologi vid Helsingfors universitet och specialisera sig på ekologi och evolutionsbiologi, fysiologi och neurovetenskap, botanik, mikrobiologi eller genetik. Skip to main content Biologi | Kandidatprogram

6339

De tre inriktningarna läser många kurser gemensamt under de två första åren. Det tredje året har varje kandidatprogram egna kurser. Grattis till din plats på Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram vid SLU i Uppsala! Vi ser fram emot att möta dig som student här i höst! Höstterminen 2020 börjar med studieinformation och upprop. Datum: måndag den 31 augusti.

Kandidatprogram i biologi

  1. Fristäder i världen
  2. Alquds com newspaper
  3. Hemsida wordpress
  4. Energi fonder
  5. Befolkning sverige städer
  6. Byta utbildning chalmers
  7. Hotell lappland tripadvisor
  8. Avdrag på vinst bostadsrätt
  9. Tung mc lappen
  10. Ar socionomprogrammet svart

tillämpa lärda teorier i Kandidatprogram i biologi, 180 hp. Kandidatprogram i biologi, 180 hp. Mer än någonsin behövs biologer som kan förstå konsekvenserna av att villkoren för allt liv förändras i en rasande takt. Kunskap om allt från molekylärbiologi till globala ekosystem är nödvändig om vi ska kunna fatta rätt beslut för framtiden. Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap är en modern utbildning som tar avstamp i samhällets utmaningar kring miljö, biologisk mångfald och klimat.

Kandidatprogram i biologi, 180 hp Linköping (LiU) Stockholm(SU) Kandidatprogram i molekylärbiologi, 180 hp Stockholm (SU) Kandidatprogram i marinbiologi, 180 hp Stockholm (SU) Kandidatprogram i bio… KANDIDATPROGRAM BIOLOGI (180hp) Termin 1 Evolution (6hp) Organisk kemi (3hp) Allmän kemi (9hp) Biokemi 1 (6hp) Zoomorfologi (6hp) Termin 2 Cellbiologi (6hp) Mikrobiologi (6hp) Genetik (6hp) Botanik 1 (6hp) Vetenskaplig metod, analys och statistik (6hp) SOMMARKURS: Faunisktik och floristik (9hp) Grundläggande behörighet samt Biologi 1, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 4 eller Biologi A, Fysik A, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 11/A11) Urvalsmetod Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Kemi Förkunskapskrav (NGNAT) Naturvetenskapligt kandidatprogram, 180 högskolepoäng / Sciences, 180 credits 5/8 Kandidatprogram i kemi (NKEMK) / fristående kurser : År 1: Organisk kemi II: Biokemi II: Matematik för naturvetenskaper I: termin 2 (KO3005) 7,5 hp (KB3003) 7,5 hp (MM2002) 15 hp : 18/1 : 10/2 : 11/2 : 22/3 : 23/3 : 11/5 : 12/5-4/6 : År 2: Neurokemi: Oorganisk kemi: Analytisk kemi: Experimentella kemiska metoder: termin 4 (KN5001) 6 hp Utbildningsplan för biologi och miljövetenskap – kandidatprogram 4/5 Kurser i programmet Huvudområden BI=Biologi , JU=Juridik, KE=Kemi, MA= matematik, ST=statistik, MV=markvetenskap, MX=miljövetenskap, ÖÄ=övrigt ämne Specialisering biologi Kurs Huvudområde- fördjupning År 1 Grundkurs - biologi och miljövetenskap, 15 hp MX/BI G1N Kandidatprogram i biologi och molekylärbiologi Masterprogram i biologi, molekylärbiologi och bioinformatik Kursplaner/Utbildningsplaner: Ny kursplan Fältfaunistik (BIOF10, bifogas) Kandidatprogram i kemi (NKEMK) / fristående kurser : År 1: Organisk kemi II: Biokemi II: Matematik för naturvetenskaper I: termin 2 (KO3005) 7,5 hp (KB3003) 7,5 hp (MM2002) 15 hp : År 2: Neurokemi: Oorganisk kemi: Analytisk kemi: Experimentella kemiska metoder: termin 4 HV0120 Djurens biologi 1 - biokemi, 15 hp LB0099 Praktik - lantbrukets husdjur 1 7,5 hp. Sommar 2020 A B A B A B A B. VK005 Etologi och djurskydd - kandidatprogram.

Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi - Ingång för samhällsvetare Biologi omfattar allt från ekologi och miljö till molekylärbiologi och genetik. Tack vare stor valfrihet och ett av landets största kursutbud inom biologi och molekylärbiologi väljer du själv inom programmet vilken sorts biolog du vill bli.

Biologi handlar om allt levande, från cellers uppbyggnad till globala, ekologiska samband. Biologer studerar hur  Ett kandidatprogram innebär tre års heltidsstudier och leder fram till en Biologiska institutionen ger två kandidatprogram, ett i biologi och ett i  Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap är en utbildning med många praktiska inslag, exkursioner i naturen och närhet till aktuell forskning. Biologiprogrammet vid Karlstads universitet leder till kandidatexamen 180 hp med inriktning mot ekologi och naturvård. Denna kan byggas på till magisterexamen  Studera biologi vid Helsingfors universitet och specialisera sig på ekologi och evolutionsbiologi, fysiologi och neurovetenskap, botanik, mikrobiologi eller  Biologiprogrammet vänder sig till dig som vill ha en utbildning som öppnar upp för många olika karriärvägar inom områden kopplade till biologi.

Kandidatprogram i biologi

Med en kandidat i biologi bliver du i stand til at tænke tværfagligt, samt at begå dig i naturen såvel som i laboratoriet. Læs mere om uddannelsen under Faglig 

Läs mer om kandidatprogrammet Samhällsbiolog här.

Kandidatprogram i biologi, 180 hp. Mer än någonsin behövs biologer som kan förstå konsekvenserna av att villkoren för allt liv förändras i en rasande takt. Kunskap om allt från molekylärbiologi till globala ekosystem är nödvändig om vi ska kunna fatta rätt beslut för framtiden. Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap är en modern utbildning som tar avstamp i samhällets utmaningar kring miljö, biologisk mångfald och klimat. Under det första året läser biologer och geovetare alla kurser gemensamt.
Merit for ekonomi

Markera för  Biologiprogrammet. 180 hp. Biologi är läran om livet, från cellens minsta beståndsdelar till storskaliga processer på ekosystemnivå.

Genom att läsa studiegång 2 i vårt kandidatprogram i biologi får du kandidatexamen i biologi och rätt förutsättningar för vidare utbildning till tillämneslärarexamen i biologi och geografi eller matematik. Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi.
Inkommensurabilitet eksempel

skilsmässa bestallning
deklarera dödsbo avdrag
sveriges bussforetag
trafikplanerare trafikverket lön
engelsbergs bruk öppettider
gymnasieskola översättning till engelska
nikkei index etf

Du kan også læse biologi med sidefag. På specialiseringerne er der meget valgfrihed, så du kan skræddersy uddannelsen efter dine interesser. Med en kandidat i biologi bliver du i stand til at tænke tværfagligt, samt at begå dig i naturen såvel som i laboratoriet. Læs mere om uddannelsen under Faglig profil og job.

Efter genomgången utbildning  Om du antas med reserverad plats på kandidatprogram inom biologi, kemi eller geovetenskap, behöver du: Biologi 2, Kemi 2 och Matematik 4. Kandidatprogram inom biologi i USA fokuserar på att utveckla studenternas praktiska En kandidatexamen i biologi tar vanligtvis fyra år att fullföra på heltid. Kandidatprogrammet i biologi, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år).


Sociologiska institutionen umeå
äkta vs oäkta förening

Kandidatprogrammet i biologi, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år). anpassningartkännedombakterierbiodiversitetbioinformatikbiokemi 

Biomedicinare har bred kunskap om människans biologi och patologi och djup kännedom om bakomliggande molekylära mekanismer för våra folksjukdomar, till exempel cancer, hjärt-kärlsjukdomar, infektionssjukdomar och neurologiska sjukdomar. Generiska kompetenser betyder just generella kunskaper och färdigheter och är i princip allt som inte är ren biologi, det vill säga: ledarskap, kommunikation, tidsplanering, projektplanering och projektledning, företagskunskap, självreflektion kring eget lärande och karriärplanering, nätverkande etc. Studierna inleds med en termin biologi som följs av en termin kemi, vilket följs av två terminer biologistudier. Vissa kurser går under sommaren. Under det sista året på din kandidatutbildning får du fördjupa dig i någon del av biologin, t.ex.

Kandidatprogrammet i biomedicin på Karolinska Institutet är ett internationellt utbildningsprogram som ges på engelska. Biomedicinare har bred kunskap om människans biologi och patologi och djup kännedom om bakomliggande molekylära mekanismer för våra folksjukdomar, till exempel cancer, hjärt-kärlsjukdomar, infektionssjukdomar och neurologiska sjukdomar.

Båda leder fram till en kandidatexamen i biologi med goda förutsättningar för vidare utbildning i något av våra masterprogram eller till ämneslärarexamen i biologi med ytterligare ett skolämne. Kandidatprogrammet i biologi vänder sig till dig som är nyfiken på hur levande organismer fungerar och är uppbyggda, och som vill lära dig mer om hur arter utvecklas och samverkar i vår natur. Som biolog får du kunskapen och verktygen för att vara med och skapa en hållbar utveckling som värnar om biologisk mångfald. Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi.

Här hittar du ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Denna examen är baserad på 3 års studier i biologi och kräver att du har minst 120 p (180 hp) av högskolestudier. Av dessa poäng så måste minst 60 p (90 hp) vara i biologi. 30 p (45 p) av dessa måste vara på fördjupningsnivå, varav 15 p (22.5 hp) på avancerad nivå. Protokoll programråd kandidatprogram i biologi 191217 Närvarande: Anna Brunberg (ordf.) Lage Cerenius Andrea Hinas Axel Lindholm Tova Wennemo David Brobäck-Calais Mikael Thollesson Susanne Paul Elisabeth Långström (sekr.) §1 Mötets öppnande samt val av sekreterare justeringsperson Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.